POLÍTICA DE QUALITAT

INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. té com a principal activitat la fabricació de prospectes per a la indústria farmacèutica, cosmètica i veterinària, dins el mercat nacional.

L’activitat que INDUSTRIAS GRÁFICAS AGUSTÍN GARCÍA, S. L. desenvolupa, ho fa sota la normativa de qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

1. Compromís en complir els requisits aplicables incloent els requisits legals i reglamentaris.
2. A partir de línies estratègiques definides i l’anàlisi de context realitzat, establir els objectius de creixement, optimització de processos i abast de la màxima satisfacció de les parts interessades.
3. Implantar els indicadors de qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell d’acompliment dels mateixos.
4. Vetllar perquè les condicions de treball dels treballadors siguin òptimes mitjançant l’avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.
5. Desenvolupar els programes de formació contínua adequada per aconseguir la millor qualificació dels treballadors, implicant així a tot el personal en l’assoliment de tots els objectius establerts en el present document.
6. Compromís per mantenir la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.
7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per a totes les parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

La Direcció,
Rubí, 2018.06.27