QUALITAT

 

Certificació ISO 9001:2015
Amb un sistema de gestió de qualitat implantat, som auditats regularment pels nostres clients i buscant dia a dia la millora contínua, introduïm al sistema les accions correctives i propostes de millora que ens traslladen.

Participació en e-tender i e-auctions
Tenim àmplia experiència en valoració de partides per volum anual en e-tender i e-auctions tant a nivell nacional com Europeu.

Qualitat concertada
Mantenim contractes de qualitat concertada incloent assegurança de responsabilitat civil.