PRODUCTES

PROSPECTES PLANS    PROSPECTES PLEGATS    PROSPECTES EN BOBINA

Fabriquem exclusivament prospectes en rotatives offset, amb paper en bobina de gramatges entre 35g/m2 i 80g/m2.
La mesura màxima per prospecte és 630 x 480 mm, impresos fins un total de quatre colors.
Presentació en full, plegats o en bobina, retractilats i paletitzats.
Control en procés per a totes les fabricacions, mostreig i control de qualitat final.