PROCÉS

FABRICACIÓ EXCLUSIVA DE PROSPECTES

Fabriquem prospectes aplicant un control exhaustiu al llarg de tot el procés,
verificant i controlant amb precisió les característiques tècniques del producte en cada fase.

Impressió en rotatives offset de bobina.
Disposem de nou màquines offset de diferents colors i mesures que ofereixen gran diversitat de formats.

Fabricació de 1.200.000 unitats diàries
El nostre parc de maquinària ens permet fabricar més d’un milió d’unitats diàries, podent oferir una gran capacitat i flexibilitat de producció.

Instal·lacions de 2.200 m2
Disposem de zones separades i diferenciades entre si que afavoreixen el fluxe del procés; magatzem de matèries primeres, zona de producció i magatzem d’expedicions.

Certificació ISO 9001
Amb un sistema de gestió de qualitat implantat, som auditats regularment pels nostres clients i buscant dia a dia la millora contínua, introduïm al sistema les accions correctives i propostes de millora que ens traslladen.

Participació en e-tender i e-auctions
Tenim àmplia experiència en valoració de partides per volum anual en e-tender i e-auctions tant a nivell nacional com Europeu.

Qualitat concertada
Mantenim contractes de qualitat concertada incloent assegurança de responsabilitat civil.

Industrias Gráficas Agustín García, S. L., reconeix la seva responsabilitat ambiental, assumint els següents compromisos:

Controlar i optimitzar el consum de recursos naturals, sense comprometre les necessitats de l’activitat.

Identificar, reduir i controlar la contaminació que els seus processos ocasionen al medi ambient.

Crear, implementar i mantenir un sistema de gestió que li permeti disminuir la contaminació ambiental.

Promoure la millora contínua del sistema de gestió, en tots els aspectes que l’empresa identifiqui.

Proveir dels  recursos necessaris per complir aquesta política, i poder així assolir els objectius i fites ambientals establertes.

Prevenir o almenys minimitzar en la mesura del possible la contaminació de l’aire, aigua i sòl a través del control d’emissions i una adequada ubicació dels residus.

Establir i revisar objectius i metes mediambientals, dins d’un procés de millora contínua conseqüent amb els seus recursos i impactes.

Impulsar entre els seus treballadors l’estalvi de recursos, especialment els no renovables.

Difondre adequadament aquesta política entre els treballadors i entre els agents externs, conscienciant de la seva importància per a l’empresa i per a la societat en general.

Complir la legislació mediambiental que és d’aplicació, així com els compromisos adquirits de forma voluntària.